میکرو سوئیچ و آلارم

موتور های الکتریکی

لنت و مگنت

کنتاکتور

جویستیک و ریموت کنترل فرمان

بلوک و پتانسیومتر های فرمان