سیستم اینورتر (درایو)

 

مبدل برق دستگاهی است که جریان مستقیم AC دریافتی را به جریان متناوب DC برای تغدیه الکتروموتور تبدیل می کند و از طریق سافت استارتر های داخل درایو به آرامی با سرعت های کنترل شده و بدون شوک راه اندازی کرد.
اینورتر به صورت هوشمند میزان بار وارده به موتور تاور کرین را تشخیص داده و متناسب با همان بار به موتور جریان می دهد و این جریان معمولا از جریان نامی موتور کمتر است.
ویژگی ها و مزایای تابلوهای اینورتر در تاور کرین:

 

27 copy

 

1. عدم وجود جریان (آمپر) راه اندازی بالا به دلیل سافت استارتر

2. راه اندازی نرم و بدون ضربه به موتور و گریبکس تاور کرین

3. امکان تغییر تنظیمات سرعت و گشتاور به دلخواه

4. امکان استفاده از یک موتور به جای دو موتور و گریبکس

5. مصرف برق کمتر و دم نیاز به کابلهای قطور

6. امکان استفاده از دیزل ژنراتور با توان کمتر

7. امکان جایگزینی موتورهای روتور سیم پیچی با موتورهای روتور قفسی

8. عدم وجود قطعات مکانیکی پر هزینه مانند کنتاکتورها و رله ها

9. سادگی مدار فرمان و رفع عیب آسان

10. عدم وجود پتاسیومتر و بلوک های گران قیمت