بکسل کشی

در صورت مشاهده هر گونه پوسیدگی و یا زدگی بکسل در سیستم بالابرنده و شاریوت تاور کرین سریعا می بایست نسبت به تعویض بکسل اقدام شود.(در صورت بروز زدگی در سیم سریعا شروع به باز شدن بافت می کند و پارگی بکسل نموده،موجب سقوط بار و ایجاد خسارت مالی و جانی می شود).
این مجموعه ضمن توانایی تامین بکسل مورد نیاز تاورکرین پروژه (فقط براساس کاتالوگ سازنده) بوسیله اکیپ اجرایی تعویض بکسل هارا نیز بر عهده خواهد گرفت.
علاوه بر این خدمات بکسل های باز بندی نیز با تمام استاندارد ها فنی موجود می باشد.

12 copy              11 copy