افزایش ارتفاع

با افزایش ارتفاع سازه ساختمان،تاورکرین ها نیز باید به ارتفاعی رسیده که توانایی باربرداری و گردش و انتقال مصالح و ادوات را داشته باشندبه همین جهت با روی هم قرار دادن و اضافه نمودن قطعات ارتفاعی(سکشن) به آن ارتفاع دست پیدا میکنند.
این مجموعه با بهره بری از کادر باتجربه و مجرب توانایی این عملیات را داشته و ضمن افزایش ارتفاع نسبت به نصب کمربند ارتفاعی اقدام می کنند.
برای مشاهده چگونگی افزایش ارتفاع بر روی لینک فیلم کلیک کرده و یا به قسمت گالری سری بزنید.

10 copy