نحوه عملکرد تاور کرین

تاور کرین ها همه به یک سبک شبیه به هم عمل می کنند،و تنها در نوع Slewing Jib تفاوت محدودی وجود دارد.
نوع عملکرد تاور کرین در چهار جهت امکان پذیر می باشد که در 90% به علت استقرار سازه بر روی پایه تثبیت عملکرد ریل امکان پذیر نیست.
1) حرکت باربرداری قلاب(Hoisting) :جهت باربرداری قلاب هوک در جهت بالا و پایین که معمولا در 3 یا 5 سرعت (به اصطلاح 3 تا 5 دنده) عملکرد داشته.
در بکسل کشی قلاب باربردار دو نوع دوبکسلی(تک قلاب) و چهار بکسلی (جفت قلاب) وجود دارد.که این نوع بکسل کشی به دو عامل بستگی دارد.
الف)ساختار کلی دستگاه:برخی از مدل ها امکان چهار بکسلی وجود ندارد، و تنها به دو بکسلی محدود شده.
ب) سرعت کار و توان باربرداری : در مواردی که بارهای سبک و سرعت زیاد مطلوب است،از حالت دو بکسل استفاده شده،ولی در زمانی که بارهای سنگین در پروژه نیاز به جابجایی دارد از چهار بکسل استفاده میشود، که با توجه به قانون قرقره های مرکب قدرت باربرداری تاور کرین بالا می رود.
2) حرکت روی بازو (شاریوت،Trolleying):این حالت حرکت جهت حمل و استقرار بارها در فواصل طولی پروژه انجام گرفته،که با حرکت کالسکه شاریوت بر روی ریل فلش امکان پذیر می شود.
نکته قالب توجه در باربرداری این است که هرچه کالسکه به انتهای فلش نزدیکتر شود قدرت باربرداری تاورکرین کمتر میشود،و می بایست اپراتور بوسیله تابلو تناژ نصب در کابین باربرداری را انجام دهد.
در تاورکرین های مدل Slewing jib تفاوت شاریوت در نوع عملکرد بازو بوده که بجای فلش ثابت افقی و حرکت کالسکه شاریوت،فلش بالا و پایین شده و بکسل قلاب از نوک فلش آویزان شده است.
3) حرکت گردان(Slewing) :جهت گردش چپ راست تاور کرین نیاز به حرکت گردشی 360 درجه بوده بدینوسیله که در بالاترین قسمت قطعات ارتفاعی قطعه گردان قرار گرفته و بوسیله چرخ دنده های بزرگ که بواسطه بلبرینگ ها روی هم چرخش داشته حرکت می کنند.این باعث می شود که تاور کرین در صورت وجود سازه معارض به جهت ساعتگرد یا پادساعتگرد در تمامی شعاع بازو کارایی داشته باشد.
4) حرکت ریل(Traveling) : این نوع حرکت تنها برای تاور کرین هایی که بر روی کالسکه نصب شده اند امکان پذیر می باشد.به نحوی که کالسکه تاورکرین بر روی جفت ریلی که روی فنداسیون واقع شده امکان رفت و آمد دارد.
علت استفاده از ریل به جهت پروژه هایی است که طول کارگاه طولانی بوده و بازوی تاور کرین به آن موقعیت ها نمی رسد.
نکته مهم در استفاده از ریل این است که ارتفاع دستگاه از حالت مجاز ایستایی تجاوز نکند،چون باعث بوجود آمدن ناپایداری و سقوط کرین می گردد.