علل سقوط تاورکرین

در رابطه با سقوط تاور کرین عوامل متعددی در این حادثه موثر است.
که شامل دو دسته خطاهای سازه(مکانیکی) و خطاهای انسانی می باشد.
خطاهای مکانیکی شامل چند قست شده که به آنها اشاره می شود.
1. خستگی آهن:غالبا تاور کرین به صورت مستعمل از مبادی کشورهای اروپایی یا حاشیه خلیج وارد کشور می شوند،با این حال که شرکت های سازنده این دستگاهها را برای مدت عمر مشخصی تولید می کنند،اما با وجود گذشت پایان عمر این کرین ها هنوز دستگاه های مدل 1960_1970 میلادی در پروژه ها نصب بوده و باربرداری می کنند.
قطعات فلزی این دستگاه ها بر اثر مبادرت در مقابل بارندگی و روطوبت دچارخوردگی و پوسیدگی سطحی یا داخلی شده اند که استقامت بدنه تاور کرین را کاهش می دهد.از طرف دیگر قسمت های به هم جوش خورده در پی این سالیان در مقابل کشش وخمش پیاپی بوده و منجر به خستگی آهن سازه می شود.
متاسفانه آزمایشگاه های معتبری نیز جهت تست و مشخص نمودن قطعات کاربردی که استاندارد فعالیت را داشته باشند وجود ندارد.

30 copy

2. عامل دیگر که از مجموع خطاهای مکانیکی و انسانی بوجود می آید به چهار گروه تقسیم می شود.
الف)قطعات غیر فابریک:استفاده از قطعات غیر فابریک که به علت عدم دقت در انتخاب آلیاژ مناسب جهت ساخت قطعات و جوش غیر حرفه ای منجر شکستن یا خم شدن در زمان بارگیری می گردد.

ب)عدم ترازبودن تاورکرین:اگردر هنگام نصب تاورکرین بروی پایه تثبیت به دقت تراز نگردد و این میزان بسیار کم،ناترازی در ارتفاع زیاد اختلاف بسیاری پدید میآورد که با توجه به وزن سازه تاورکرین عدم پایداری را به همراه دارد.
ج)استفاده از میلگرد به جای پیم های کوچک و مفتول به جای اشپیل در پیم ها به علت عدم استقامت فلزی منجربه به بریدگی و یا مفتول می گردد و با حرکت کششی سازه در زمان باربرداری پیم ها از محل خود خارج شده و باعث سقوط تاورکرین می شود.
د)میکرو سوئیچ های بیش باری:این میکرو سوئیچ ها در مسیر فرمان الکتریکی موتور های بالابرنده و موتور شاریوت در مسیر حرکت به نوک فلش قرار داشته و باعث میشوند در صورتی که تاور کرین بارهای بیش از استاندارد کاتالوگ سازنده را اقدام به باربرداری کند مدار الکتریکی را قطع کند.
حال اگر به علت خرابی این میکرو سوئیچ ها و یا عدم تنظیم در نقطه مورد نظر بارها بدون ایمنی برداشته میشوند و منجر به فشار به فلش و خمیدگی و یا سقوط تاور کرین میگردد.

28 copy

خطا های انسانی
3. خطاهای انسانی که توسط اپراتور بوجود می اید در هنگام باربرداری دستگاه و یا حرکات اشتباه نظیر ایجاد شوک به سیستم قلاب یا حرکت شاریوت و گردان در زمان بار داری سنگین ایستایی دستگاه را بر هم زده و منجر به پارگی بکسل و یا پیچیدگی سکشن ها میشود در این نوع خطاها هشتاد درصد عامل اصلی استفاده از اپراتور های بی تجربه و فاقد گواهینامه معتبر میباشد.

29 copy