اقدامات و نکات مهم جهت اخذ سرتیفیکیت(استاندارد)

1. وجود میکرو سوئیچ های ابتدا و انتهای شاریوت در مدار:به جهت عدم برخورد کالسکه شاریوت با ابتدا و انتهای فلش.
2. وجود میکروسوئیچ قلاب بالابرنده هوک:در صورت عدم وجود یا عدم تنظیم این میکروسوئیچ در صورت خطای اپراتور،هوک به زیر فلش برخورد کرده و علاوه بر خروج بار از چنگک قلاب بر اثر تنش ضربه،امکان پاره شدن بکسل و سقوط بار پدید می آید.
3. وجود میکرو سوئیچ گردان در مدار:این میکروسوئیچ باعث میشود تا اپراتور توانایی حرکت پیاپی در یک جهت (ساعتگرد یا پادساعتگرد)را نداشته باشد که موجب پیچیدگی کابل ارتفاعی و قطع آن و بروز مشکل اتصالی سه فاز و آرک در آن موقعیت کند.
4. عدم وجود استفاده از میلگرد به جای پیم یا پیم کوچک و سیم آرماتور به جای اشپیل: استفاده از میلگرد به جای پیم های کوچک و مفتول به جای اشپیل در پیم ها به علت عدم استقامت فلزی منجربه به بریدگی و یا مفتول می گردد و با حرکت کششی سازه در زمان باربرداری پیم ها از محل خود خارج شده و باعث سقوط تاورکرین می شود.
5. میکرو سوئیچ های بیش باری:این میکرو سوئیچ ها در مسیر فرمان الکتریکی قلاب و شاریوت قرار داشته و از بار برداری در بیش از حد و توان تاورکرین ممانعت می کند.
6. در دستگاه هایی که قطعات ارتفاعی(سکشن ها)به جای پیم با پیچ و مهره به هم وصل می شوند،با ترکمتر میزان فشارشان پک شده و طبق پک لیست آچار کشی شوند.
7. در صورت عدم وجود فاصله سنج الکترونیکی بر روی تاور کرین،تابلوهایی در فواصل 5 متری نصب گردد که توسط اپراتور قابل رویت بوده و از موقعیت مکانی کالسکه شاریوت مطلع شود.
8. وجود سیستم سرمایش در فصل گرم سال و سیستم گرمایش در فصول سرد سال جهت رفاه اپراتور که منجر به تمرکز وی گردد.
9. وجود کپسول CO2 در کابین اپراتور:در صورت بروز اتصالی که منجر به آتش گرفتن قسمتی از تابلوی برق شود اپراتور امکان خاموش کردن به مخصوص وسایل برقی را داشته باشد.
10. عدم وجود وسابل اضافی بر روی کنترفلش:وجود وسایل اضافی مثل آچار ،پیم و پیچ ها در زمان تکان های شدید دستگاه امکان پرت شدن به پایین و اصابت با نفرات و یا وسایل موجود در شعاع آن قرار دارد.
11. عدم روغن ریزی گیربکس موتورها.
12. گواهینامه معتبر برای اپراتور.
13. نصب بکسل و تسمه مهارکش به وزنه های تعادلی بتن دستگاه:جهت جلوگیری از برخورد آنها با هم و عدم شکستگی بتن و سقوط به پایین.
14. وجود سیستم هشدار دهنده برای ارتباط اپراتور
15. وجود کلاچ در سیستم جویستیک فرمان.
16. وجود کلید امرجنسی استاپ:جهت خاموش کردن اضظراری دستگاه در زمان حادثه که در دسترس اپراتور تاورکرین باشد.
17. پایداری نردبان ارتفاعی و عدم لقی و یا اتصال بوسیله آرماتور
18. سلامت سیستم برف پاک کن جهت عدم کاهش دید اپراتور.
19. تامین روشنایی کافی جهت باربرداری شبانه برای دید کافی اپراتور تاورکرین.