فلش

گاهی نیاز است که طول بازوی باربرداری تاورکرین افزایش یاید،در این مواقع می بایست با مراجعه به کاتالوگ کارخانه سازنده برای افزایش طول بازوی تاورکرین اقدام نمود. که می بایست برابر قطعات اضافه شده فلش به همان اندازه وزنه های بتنی پشت کنترفلش نیز اضافه گردند تا تعادل تاور کرین پایدار بماند.
جهت ثبت سفارش و یا دریافت مشاوره کارشناسی بر روی لینک تماس با ما کلیک کنید.

8 copy