خرید و فروش تاور کرین

خرید تاورکرین شما (در حالت نصب و یا حالت دمونتاژ)با منصفانه ترین قیمت.
برای برقراری تماس و اعلام نشانی تاورکرین جهت بازدید تاور کرین به قسمت تماس باما رفته.

 

26 copy

 

25 copy

 


فروش تاورکرین:
فروش تاور کرین های در تناژهای T3،T4،T6،T8،T10،T12،T16،T18،T20وT25
با برندهای ,ZOOMLION,POTAIN,LIEBHERR,RICHIER,LINDEN COMANSA
,TEREX COMEDIL

 

تاور کرین های موجود

تناژ (قدرت باربرداری)

مدل تاور کرین

طول بازو(متر)

تناژ در انتهای بازو(تن)

کاتالوگPDF

مقدار برق مورد نیاز

2.5تن

E12/12

43

1.2

PDF

35KVA/380V/50HZ

2.5تن

E1/13B

46

1.3

PDF

45KVA/380V/50HZ

3تن

427

30

1

PDF

35KVA/380V/50HZ

3تن

428

36

1

PDF

35KVA/380V/50HZ

3و4تن

429

40

1

PDF

35KVA/380V/50HZ

3تن

D15/10

41

1

PDF

35KVA/380V/50HZ

6تن

643

40

1

PDF

35KVA/380V/50HZ

6تن

F15/15C

50

1.5

PDF

50KVA/380V/50HZ

6تن

MD90

50

1.5

PDF

50KVA/380V/50HZ

8تن

646

40

1.8

PDF

50KVA/380V/50HZ

8تن

E2/18

45

1.8

PDF

60KVA/380V/50HZ

8تن

E2/20

45

2

PDF

60KVA/380V/50HZ

8تن

E2/23

45

2.3

PDF

80KVA/380V/50HZ

8تن

F2/20

50

20

PDF

80KVA/380V/50HZ

8تن

F2/23

50

2.3

PDF

80KVA/380V/50HZ

8تن

G20/13

55

1.3

PDF

70KVA/380V/50HZ

8تن

H20/14C

60

1.4

PDF

70KVA/380V/50HZ

8تن

MD175B

60

1.4

PDF

70KVA/380V/50HZ

10تن

744

45

2.4

PDF

60KVA/380V/50HZ

10تن

G25/13C

55

1.3

PDF

70KVA/380V/50HZ

10تن

G25/15C

55

1.5

PDF

70KVA/380V/50HZ

12تن

765

45

2.4

PDF

80KVA/380V/50HZ

12تن

F3/19

50

1.9

PDF

100KVA/380V/50HZ

12تن

F3/21

50

2.1

PDF

100KVA/380V/50HZ

12تن

F3/25

50

2.5

PDF

100KVA/380V/50HZ

12تن

F3/29

50

2.9

PDF

100KVA/380V/50HZ

12تن

G3/22

55

2.2

PDF

100KVA/380V/50HZ

12تن

G3/28B

55

2.8

PDF

75KVA/380V/50HZ

12تن

H30/30C

60

3

PDF

105KVA/380V/50HZ

12تن

H3/32

60

32

PDF

100KVA/380V/50HZ

12تن

H3/36B

60

36

PDF

110KVA/380V/50HZ

12تن

G3/33B

60

3.3

PDF

75KVA/380V/50HZ

12تن

J3/47

65

4.7

PDF

160KVA/380V/50HZ

12تن

K30/30C

70

3

PDF

110KVA/380V/50HZ

12تن

K3/59C

70

5.9

PDF

110KVA/380V/50HZ

12تن

MD285C

70

2.95

PDF

123KVA/380V/50HZ

16تن

85.20P

60

3.6

PDF

160KVA/380V/50HZ

16تن

H4/36

60

3.6

PDF

160KVA/380V/50HZ

16تن

J4/47

65

4.7

PDF

160KVA/380V/50HZ

16تن

K40/27

70

2.7

PDF

160KVA/380V/50HZ

16تن

K4/56

70

5.6

PDF

190KVA/380V/50HZ

16تن

MD345BL

76

2.7

PDF

175KVA/380V/50HZ

20تن

H5/34

60

3.4

PDF

160KVA/380V/50HZ

20تن

K50/20C

70

2

PDF

160KVA/380V/50HZ

20تن

K5/50B

70

5

PDF

160KVA/380V/50HZ

20تن

MD500

70

6.4

PDF

190KVA/380V/50HZ