اجاره تاور کرین

در برخی از پروژه های عمرانی،سازندگان به علت نیاز به گردش مالی قصد خرید تاور کرین را نداشته و اقدام به اجاره آن می نمایند.
این مجموعه مفتخر می باشد در صورت نیاز تاورکرین مورد نیاز را تامین نموده و با عقد قرار داد اجاره خدمات صنعتی به شما بزرگواران ارائه دهد.
برای ثبت سفارش و به قسمت تماس با ما رفته و بوسیله پل های ارتباطی موجود،تاور کرین مورد نیاز خود را اعلام فرمایید.

 

9 copy