تعمیرات و نگهداری

تعمیرات تاورکرین های به دو زیر مجموعه:تعمیرات الکتریکی و تعمیران مکانیکی تقسیم میشوند.

نحوه قراردادی که با پروژه ها منعقد میگردد به دونوع تعمیرات دفعه ای و تعمیرات و نگهداری دائم بخش می شوند. 

 

19 copy

 

قرار داد های دفعه ای:به گونه ای است که اوراقی فی ما بین طرفین رد و بدل نشده و برای پیمانکار مسئولیت کمتری به همراه داشته و به طوری که در هنگام بروز خرابی در پی تماس کارگاه اکیپ تعمیرات برای رفع عیب و تعمیر به محل اعزام می گردند  و بعد از تعمیر و تحویل دستگاه گارانتی وجود نداشته،و سرویس ها فاکتور به فاکتور تسویه می گردند.

 

قرار داد های تعمیر نگهداری:این نوع قرار داد با عقد قرار داد با تعیین مدت مشخصی برای تعمیرات و نگهداری و درج مبلغی مشخص به صورت ماهیانه از طرف کارفرما به پیمانکار تاورکرین پرداخت می شود و در مقابل پیمانکار موظف است در مدت قرار داد( که معمولا سالیانه بسته می شوند) ماهیانه دوبار به دستگاه نظارت و سرکشی کند و از بروز خرابی جلوگیری کند تا تاورکرین پایداری کاملی داشته باشد و در صورت بروز حادثه اتفاقی پیمانکار موظف است در اسرع وقت نسبت به تعمیرات اقدام کند تا کارگاه به علت عدم عملکرد تاورکرین دچار خسارت نشود.

 با توجه به توضیحات بالا عقد قرار داد تعمیرنگهداری برای پروژه ها مقرون به صرفه بوده و لازم بذکر است: تاور کرین هایی که پرچم ایران عزیز بر روی آنها نصب شده است تحت تعمیر نگهداری این مجموعه می باشند و این نصب پرچم میهن عزیز برند این مجموعه در خصوص تعمیر و نگهداری می باشد.

 

تعمیرات تاورکرین های به دو زیر مجموعه:تعمیرات الکتریکی و تعمیران مکانیکی تقسیم میشوند.

نحوه قراردادی که با پروژه ها منعقد میگردد به دونوع تعمیرات دفعه ای و تعمیرات و نگهداری دائم بخش می شوند.